Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.XLT Phần mở rộng tập tin

Tập tin xlt là gì và làm sao mở nó - Excel Template File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin xlt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở xlt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin xlt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đuôi file XLT có thể mở bằng Excel và OpenOffice. Lời khuyên cho bạn là nên scan loại file này trước khi tải về máy.
Sau khi scan bạn cần chạy một chương trình phù hợp để mở tập tin.

Ban đầu, đây là tên mở rộng của một ứng dụng của Lotus - công ty sau này được IBM mua lại. Nó hoạt động trong các bảng biên dịch của IBM.

xlt tập tin -phần mềm có thể mở xlt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem xlt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới xlt tập tin
Microsoft Excel 2016 16.0.6741.2048
Phần mềm bảng tính và phân tích dữ liệu hàng đầu của Microsoft
Đánh giá của người dùng

Mở xlt tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Excel 2011