Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.XNK Phần mở rộng tập tin

Tập tin xnk là gì và làm sao mở nó - Microsoft Exchange Shortcut File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin xnk không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở xnk trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin xnk bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Thực chất, đây là một đường dẫn thư mục (folder shortcut) để có thể mở các thư mục trong Microsoft Exchange.

Tệp được tạo bằng cách kéo một thư mục bất kỳ trong danh sách Thư Mục trong Outlook hoặc Exchange ra ngoài màng hình desktop.

xnk tập tin -phần mềm có thể mở xnk tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem xnk tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới xnk tập tin
  • Microsoft Exchange client