Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.XPI Phần mở rộng tập tin

Tập tin xpi là gì và làm sao mở nó - Mozilla Installer Package File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin xpi không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở xpi trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin xpi bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các tập tin này là các kho lưu trữ cài đặt nén được dùng trong nhiều ứng dụng Mozilla, bao gồm cả Firefox, Thunderbird, và SeaMonkey. Các tập tin này đôi khi chứa các thông số cơ bản được cài đặt cùng phần mềm.

Phần mềm Mozilla sử dụng thành phần có tên XPInstall để cài đặt các gói XPI.

xpi tập tin -phần mềm có thể mở xpi tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem xpi tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới xpi tập tin
Mozilla Firefox 60.0.2 (Quantum)
Trình duyệt thân thiện người dùng và tùy chỉnh cao
Đánh giá của người dùng

Mở xpi tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Mozilla Thunderbird
  • Mozilla SeaMonkey

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp xpi Logo Windows