Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.XPT Phần mở rộng tập tin

Tập tin xpt là gì và làm sao mở nó - Mozilla Firefox Component File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin xpt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở xpt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin xpt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Những file có đuôi .XPT hầu hết đều có liên quan đến trình duyệt Mozilla Firefox. Đó thường là các plug-in có chức năng hỗ trợ Mozilla. Ví dụ, Flash Player khi được lưu lại sẽ có dạng flashplayer.xpt.

Các file .xpt được tạo ra để cung cấp cho người dùng chức năng tốt hơn khi nhúng chúng vào trình duyệt. Phần mở rộng tên tệp XPT bao gồm các tập tin dữ liệu SAS.

xpt tập tin -phần mềm có thể mở xpt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem xpt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới xpt tập tin
Mozilla Firefox 63.0.3 (Quantum)
Trình duyệt thân thiện người dùng và tùy chỉnh cao
Đánh giá của người dùng