Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.XXX Phần mở rộng tập tin

Tập tin xxx là gì và làm sao mở nó - Compucon/singer Psw Embroidery Design File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin xxx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở xxx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin xxx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một tập tin được dùng trong hệ thống Khuôn Thêu của Compucon (EOS) đây là một chương trình tạo các mẫu thêu và các mô hình khác cho các máy thêu Compucon. Tệp chứa các thông tin về mẫu thêu, màu sắt, chữ in, mô hình thiết kế, độ dày của đường kim, và kích cỡ.

Tệp XXX còn có thể tải lên các máy thêu để tự động tạo mẫu. Nó còn có thể chuyển đổi sang các định dạng khác để có thể dùng được trên các dòng máy thêu khác.

xxx tập tin -phần mềm có thể mở xxx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem xxx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới xxx tập tin
  • BALARAD Embird Suite
  • Compucon USA EOS

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp xxx Logo Windows