Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.XYZ Phần mở rộng tập tin

Tập tin xyz là gì và làm sao mở nó - Molecule Specification File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin xyz không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở xyz trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin xyz bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin định dạng này được sử dụng trong nhiều chương trình hóa học, như TINKER và UniChem; chứa mô tả cơ bản của phân tử, cũng như số nguyên tử, ký hiệu nguyên tố.

Đôi khi phần mở rộng tập tin .xyz cũng đại diện cho các phần mở rộng tập tin chung chung.

xyz tập tin -phần mềm có thể mở xyz tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem xyz tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới xyz tập tin
  • Avogadro
  • Jmol
  • TINKER Molecular Modeling Package
  • UniChem

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp xyz Logo Windows