Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.Z01 Phần mở rộng tập tin

Tập tin z01 là gì và làm sao mở nó - WinZip First Split Zip File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin z01 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở z01 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin z01 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Z01 là phần mở rộng của tập tin đầu tiên trong số các tập tin nén WinZip. Nó dùng phương thức nén tương tự như tập tin .ZIP tiêu chuẩn, nhưng cần giải nén cùng với các tập tin còn lại (.Z02, .Z03,…) Các tập tin lưu trữ chia nhỏ giảm dung lượng các tập tin lớn để có thể đình kèm vào email hoặc tải về. Chỉ có thể giải nén các tập tin này khi tất cả cùng nằm trong một thư mục.

z01 tập tin -phần mềm có thể mở z01 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem z01 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới z01 tập tin
WinZip 23.0.13300
Phần mềm nén tập tin giúp việc lưu trữ và chuyển giao dễ dàng hơn
Đánh giá của người dùng

Mở z01 tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Smith Micro StuffIt Deluxe 2010
  • Smith Micro StuffIt Deluxe 2011
  • The Unarchiver
  • ConeXware PowerArchiver