Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Adobe Systems

Điện thoại: +1 408-536-6000
Địa chỉ: 345 Park Ave
Thành phố Thị trấn: San Jose
Quốc gia: USA
Bang Tỉnh: California
Thông tin thêm: Adobe Systems Inc., is an American multinational computer software company headquartered in San Jose, California, United States. Adobe was founded in December 1982 by John Warnock and Charles Geschke


Tên Nhà phát triển: Adobe Systems

1.
Phần mềm cần thiết để phát các video trực tuyến
Adobe Flash Player
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 672,580
2.
Phần mềm chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh
Adobe Photoshop
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 201,256
3.
Phần mềm đọc file PDF chính thức
Adobe Reader
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 56,573
4.
Chương trình tạo file ảnh cho các nhà biên tập ảnh chuyên nghiệp
Adobe Photoshop Lightroom
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 21,780
5.
Phần mềm tạo website chuyên nghiệp
Adobe Dreamweaver
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 1,344
1 2 3 4 5 6 7 8

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web
Hộp thư hỗ trợ
Điện thoại hỗ trợ