Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

AMS Software

Người viết thư điện tử: ams@ams-soft.com
Quốc gia: USA


Tên Nhà phát triển: AMS Software

1.
Thêm các nét chấm phá vào bức hình
Photo Effects
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 5
2.
Chương trình tạo ảnh dán
Auto Collage Studio
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 165
3.
Phần mềm xử lý ảnh kỹ thuật số
AMS Photo Studio
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 8
4.
Tạo sổ lưu niệm và các ấn phẩm xuất bản khác
Photo Collage Maker
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 17
5.
Tải về Greeting Card Studio, phiên bản 5.67
Greeting Card Studio
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 0
1 2 3

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web http://ams-soft.com
Hộp thư hỗ trợ support@ams-soft.com
Điện thoại hỗ trợ