Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Apple Inc.

Điện thoại: +1 408-996-1010
Địa chỉ: 1 Infinite Loop
Thành phố Thị trấn: Cupertino
Mã quốc gia: 95014
Quốc gia: USA
Bang Tỉnh: California
Thông tin thêm: Apple Inc., formerly Apple Computer, Inc., is a multinational corporation headquartered in Cupertino, California that designs, develops, and sells consumer electronics, computer software and personal computers.


Tên Nhà phát triển: Apple Inc.

1.
Kho ứng dụng đa phương tiện của Apple
iTunes
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 178,054
2.
trình duyệt web sáng tạo từ Apple
Safari for Windows
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 7,180
3.
Một trong những ứng dụng âm nhạc tiên phong hiện nay
iTunes 64 bit
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 31
4.
Trình chơi nhạc tạo bởi Apple
QuickTime Player
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 39,490
5.
Bạn đang tìm Wallpaper độc và là, hãy chọn Mountain Lion Wallpaper
Mountain lion
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 1
1 2 3 4 5

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web http://www.apple.com/
Hộp thư hỗ trợ
Điện thoại hỗ trợ