Open Office

Open Office

OpenOffice.org
Phiên bản 4.1.12
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(11.4K)
Dung lượng
136.00 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Lựa chọn của biên tập viên: Open Office 4.1.12

Apache Open Office là bộ ứng dụng văn phòng phổ biến và miễn phí, được trang bị nhiều chương trình từ trình duyệt văn bản tới trình tạo bảng tính và các tệp trình chiếu. Open Office không chỉ hỗ trợ 1 lượng lớn các định dạng tệp tin trên các chương trình của nó mà còn có thể chạy trên nhiều ngôn ngữ khác nhau và có thể cài trên hầu hết các hệ điều hành bao gồm Apple Mac và Microsoft Windows.

Open Office sử dụng định dạng tiêu chuẩn để tạo và lưu trữ dữ liệu của bạn. Điều này có nghĩa là tất cả các tệp tin tạo ra bởi Open Office có thể chạy được trên MIcrosoft Word, Apple Pages hay Microsoft Excel. Open Office được cung cấp hoàn toàn miễn phí để tải xuống và sử dụng, nhưng nó được phát triển với rất nhiều tâm huyết. Open Office đã được phát triển trong khoảng 20 năm, và chỉ được đưa ra phát hành khi Apache cảm thấy họ đã làm hết sức có thể để tạo ra một chương trình đối trọng ( và làm tốt hơn ở rất nhiều mảng) với những chương trình đã có trên thị trường.

Open Office có một giao diện rất thân thiện với người sử dụng và có thể được dùng bởi tất cả mọi người mà không cần mất thời gian làm quen. Nếu bạn đã có kinh nghiệm làm việc với các chương trình như Microsoft Office, bạn có thể tự nhiên quen được với việc làm việc trên Open Office. Hoặc nếu như những chương trinh đó còn quá mới mẻ với bạn thì Open Office có thể là một phần mềm tuyệt vời để bắt đầu làm quen vì nó rất dễ để người dùng nắm bắt cách sử dụng.

Phần mềm văn phòng mã nguồn mở miễn phí

Apache Open Office là bộ ứng dụng văn phòng phổ biến và miễn phí, được trang bị nhiều chương trình từ trình duyệt văn bản tới trình tạo bảng tính và các tệp trình chiếu. Open Office không chỉ hỗ trợ 1 lượng lớn các định dạng tệp tin trên các chương trình của nó mà còn có thể chạy trên nhiều ngôn ngữ khác nhau và có thể cài trên hầu hết các hệ điều hành bao gồm Apple Mac và Microsoft Windows.

Open Office sử dụng định dạng tiêu chuẩn để tạo và lưu trữ dữ liệu của bạn. Điều này có nghĩa là tất cả các tệp tin tạo ra bởi Open Office có thể chạy được trên MIcrosoft Word, Apple Pages hay Microsoft Excel. Open Office được cung cấp hoàn toàn miễn phí để tải xuống và sử dụng, nhưng nó được phát triển với rất nhiều tâm huyết. Open Office đã được phát triển trong khoảng 20 năm, và chỉ được đưa ra phát hành khi Apache cảm thấy họ đã làm hết sức có thể để tạo ra một chương trình đối trọng ( và làm tốt hơn ở rất nhiều mảng) với những chương trình đã có trên thị trường.

Open Office có một giao diện rất thân thiện với người sử dụng và có thể được dùng bởi tất cả mọi người mà không cần mất thời gian làm quen. Nếu bạn đã có kinh nghiệm làm việc với các chương trình như Microsoft Office, bạn có thể tự nhiên quen được với việc làm việc trên Open Office. Hoặc nếu như những chương trinh đó còn quá mới mẻ với bạn thì Open Office có thể là một phần mềm tuyệt vời để bắt đầu làm quen vì nó rất dễ để người dùng nắm bắt cách sử dụng.

Astro nói:

  • Ai lại không muốn giúp kẻ yếu?
  • Có thể xử lý các file mã hóa (như bản tính phức tạp) tốt hơn
  • Không phải là Microsoft Word
Open Office
Open Office
OpenOffice.org
Phiên bản 4.1.12
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(11.4K)
Dung lượng
136.00 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
So sánh các chương trình tương tự:
Thay thế cho Open Office - Biểu Đồ So Sánh Phần Mềm:
Tên ứng dụng
Mô tả
Đánh giá
Tải về
Kích cỡ tập tin
Hành động
Phần mềm hoàn thiện tăng hiệu suất làm việc, đáp ứng mọi nhu cầu văn phòng.
83.8K Tải về
4,160.00 MB
sự lựa chon thay thế cho MS Office
6.7K Tải về
323.76 MB
Tương tụ như Microsoft Office nhưng rẻ hơn
15.2K Tải về
206.00 MB
Đánh văn bản, tạo bản tính Excel và dựng các bài thuyết trình.
991 Tải về
298.05 MB

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
2.4/5
(11.4K lượt đánh giá)

Frequently Asked Questions

Open-Office: I'm having trouble with fonts, is there a solution?

If some fonts aren’t displaying as expected when you open a document in Open-Office, you should check if you have them installed on your device.

Here is how you can check that:
•   Click start on your desktop
•   Type in “Control Panel” and find “Fonts”
•   Check the list of installed fonts
•   If the font you are using isn’t installed, download and install it from the internet
•   Open the file once again, and the letters should load correctly

 

 

How do I convert multiple OpenOffice.org documents to PDF?

Open Office allows you to convert multiple PDF documents at once by using the batch converter macro feature.

Here is how you find it:
•   Open Open Office and find “File” in the menu
•   Select “Export as PDF”
•   Select the files you want to export and they will change from the standard OpenOffice.org to PDF files

 

 

OpenOffice: How do I perform a word count of my document?

OpenOffice has a built-in word counter tool that shows you the number of words and characters in an entire document or a portion of the text.

Here is how you find it:
•   Open the document you want in OpenOffice Writer
•   Select the portion of the text you want to analyze (it can be the entire document too)
•   Select “Tools” from the menu and then find “Word Count”
•   A dialog box will appear, telling you the exact number of words and characters

 

 

OpenOffice: How do I open Microsoft Office files?

OpenOffice can open and read documents made in Microsoft Word. That includes .doc and .docx file extensions, without using any extensions or add-ons.

Here is what you have to do:
•   Click on “File” found at the top of the screen and select “Open”
•   From “All Files” select the Microsoft Word format you want to open
•   Select “Open” and find the document you want to view
•   Click “Open” and the Word document will appear in a new OpenOffice Writer document

 

 

OpenOffice: Why won't table rows break across pages?

If you want to allow table rows to break across pages, you need to have the Allow row to break across pages option enabled. Follow these steps to enable this option:

•   Select the tables you want to break across pages
•   Go to Table Tools > Layout > Properties
•   When the Table Properties dialog box pops up, enable the Row tab and check the Allow row to break across pages option
•   Click OK