Webmail Ad Blocker for Firefox

Webmail Ad Blocker for Firefox

Genericom
Phiên bản 0.1854166666666667
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(1)
Dung lượng
0.02 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Blocks ads and see a larger e-mail display area

Get your e-mail to take up more of your screen by blocking the ads that are found in Hotmail, Yahoo Mail, Gmail, and Outlook.com when you are using Firefox. There is a similar program available for Chrome.

Webmail Ad Blocker for Firefox
Webmail Ad Blocker for Firefox
Genericom
Phiên bản 0.1854166666666667
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(1)
Dung lượng
0.02 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
3.5/5
(1 lượt đánh giá)