Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Astragon Software

Địa chỉ: Limitenstr. 64-78
Thành phố Thị trấn: Mönchengladbach
Mã quốc gia: 41236
Quốc gia: Germany
Thông tin thêm: Astragon Software GmbH is a publisher of video games and computer software based in Germany.
Astragon specializes in publishing simulation games for PC, but in 2008 they moved into other areas, when they published Wendy: Holidays at Rosenborg for the Nintendo DS.
They have also released several English language games under their Just Play It! label, including Myst IV: Revelation and CSI: Dark Motives. Astragon also publish games by Big Fish Games and iWin in the German language market.Tên Nhà phát triển: Astragon Software

1.
Phần mềm giả lập với chủ đề nông trại
Farming Simulator 2013
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 584

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web www.astragon.de
Hộp thư hỗ trợ info@astragon.de
Điện thoại hỗ trợ