Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Corel Corporation

Người viết thư điện tử: corel@promaxum.com
Địa chỉ: 1600 Carling Avenue
Thành phố Thị trấn: Ottawa
Mã quốc gia: K1Z 8R7
Quốc gia: Canada
Bang Tỉnh: ON


Tên Nhà phát triển: Corel Corporation

1.
Giải pháp thiết kế và đồ họa
CorelDRAW Graphics Suite
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 28,985
2.
Tải về Ulead Video Studio Plus, phiên bản 11
Ulead Video Studio Plus
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 19
3.
Chỉnh sửa hình ảnh
Paint Shop Pro
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 1,657
4.
Tải về Corel Snapfire Plus, phiên bản 1.1
Corel Snapfire Plus
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 16
5.
Tải về WinDVD Plus, phiên bản 9
WinDVD Plus
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 0
1 2

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web http://www.corel.com
Hộp thư hỗ trợ corel@promaxum.com
Điện thoại hỗ trợ