Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Giorgio Tani

Người viết thư điện tử: giorgio.tani.software@gmail.com
Địa chỉ: PeaZip srl
Thành phố Thị trấn: Ravenna
Mã quốc gia: 48015
Quốc gia: Italy
Bang Tỉnh: Italy


Tên Nhà phát triển: Giorgio Tani

1.
Tải về PeaZip 64 bit, phiên bản 6.6.1
PeaZip 64 bit
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 4
2.
Tải về PeaZip Portable, phiên bản 6.6.1
PeaZip Portable
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 7
3.
Tải về MyGodMode, phiên bản 1.1
MyGodMode
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 0
4.
Trình nén và giải nén bằng định dạng Zip
PeaZip
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 1,143
5.
Tải về PeaZip for Linux, phiên bản 6.6.1
PeaZip for Linux
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 0

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web http://peazip.sourceforge.net/
Hộp thư hỗ trợ giorgio.tani.software@gmail.com
Điện thoại hỗ trợ