Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Google Inc.

Điện thoại: +1 650-253-0000
Địa chỉ: 1600 Amphitheatre Parkway
Thành phố Thị trấn: Mountain View
Mã quốc gia: 94043
Quốc gia: USA
Bang Tỉnh: CA
Thông tin thêm: Google's headquarters also known as the Googleplex


Tên Nhà phát triển: Google Inc.

1.
Trình duyệt nổi danh đến từ Google
Google Chrome
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 614,076
2.
Chương trình bản đồ tương tác 3D mang tính sáng tạo của Google
Google Earth
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 136,872
3.
trình gửi tin nhắn tức thời của Google
Google talk
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 17,166
4.
Ứng dụng chỉnh sửa và chia sẽ hình ảnh
Picasa
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 56,269
5.
Truy cập ứng dụng Google từ thanh tác vụ
Chrome App Launcher
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 445
1 2 3

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web http://www.google.com
Hộp thư hỗ trợ
Điện thoại hỗ trợ