Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Kingsoft Office

Người viết thư điện tử: support@kingsoft.com
Địa chỉ: Unit 1309A, 13/F, Cable TV Tower, No. 9
Thành phố Thị trấn: Hong Kong
Mã quốc gia: 99077
Quốc gia: China
Bang Tỉnh: Hong Kong


Tên Nhà phát triển: Kingsoft Office

1.
Tương tụ như Microsoft Office nhưng rẻ hơn
WPS Office Free
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 5,948
2.
Tải về Kingsoft Office Suite Professional, phiên bản 8.1.0.3377
Kingsoft Office Suite Professional
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 0
3.
Chương trình bản tính chuyên nghiệp
Kingsoft Presentation Free 2012
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 2,862
4.
Tải về Kingsoft Office Suite Free 2012, phiên bản 8.1.0.3385
Kingsoft Office Suite Free 2012
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 0
5.
Tải về Kingsoft Spreadsheets Free 2012, phiên bản 8.1.0.3030
Kingsoft Spreadsheets Free 2012
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 80
1 2

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web http://www.kingsoftstore.com/
Hộp thư hỗ trợ services@kingsoft.com
Điện thoại hỗ trợ