Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

kosmos BOS

Người viết thư điện tử: info@kosmosbos.com
Địa chỉ: Alexiou Spanou 13
Thành phố Thị trấn: Thessaloniki
Mã quốc gia: 54352
Quốc gia: Greece
Bang Tỉnh: Macedonia


Tên Nhà phát triển: kosmos BOS

1.
Cung cấp người dùng các nhiệm vụ phải làm
AutoTasks
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 4
2.
Tải về AutoServices, phiên bản 1.00
AutoServices
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 0
3.
Tải về AutoOrders, phiên bản 1.00
AutoOrders
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 0
4.
Tải về AutoAppointments, phiên bản 1.00
AutoAppointments
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 0
5.
Hệ điều hành doanh nghiệp với khả năng tự động hóa hoàn toàn các dữ liệu
Mykosmos
Editor’s rating
Tổng số lượt tải về 3

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web http://www.kosmosbos.com
Hộp thư hỗ trợ support@kosmosbos.com
Điện thoại hỗ trợ