Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Microsoft

Địa chỉ: Redmond, Washington
Thành phố Thị trấn: Redmond
Quốc gia: USA
Bang Tỉnh: Washington
Thông tin thêm: Microsoft Corporation is an American multinational software corporation headquartered in Redmond, Washington that develops, manufactures, licenses, and supports a wide range of products and services related to computing.


Tên Nhà phát triển: Microsoft

1.
Trình duyệt từ Microsoft
Internet Explorer
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 4,374
2.
Bộ phần mềm các ứng dụng văn phòng và cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp
Microsoft Office
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 97,164
3.
Chương trình tạo và trình chiếu bài thuyết trình
Microsoft PowerPoint 2013
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 527,827
4.
Phần mềm xử lý văn bản chuyên nghiệp
Microsoft Word
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 609,669
5.
dịch vụ gửi tin nhắn trực tuyến
Windows Live Messenger
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 709
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web http://www.microsoft.com
Hộp thư hỗ trợ
Điện thoại hỗ trợ