Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Mojang

Thành phố Thị trấn: Stockholm
Quốc gia: Sweden
Thông tin thêm: Mojang is an indie game developer studio based in Stockholm, Sweden. Mojang develop a game called Minecraft and additional cool games.


Tên Nhà phát triển: Mojang

1.
Game hộp cát xây dựng thế giới
Minecraft
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 909,164
2.
Game điều khiển ngựa và đuổi banh lông
Cliffhorse
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 15

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web
Hộp thư hỗ trợ
Điện thoại hỗ trợ