Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Parsec ProductionsTên Nhà phát triển: Parsec Productions

1.
Trò chơi kiểu khủng bố và sống còn trên máy tính
Slender - The Eight Pages
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 549

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web http://www.parsecproductions.net/
Hộp thư hỗ trợ
Điện thoại hỗ trợ