Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

biên tập file siêu dữ liệu metada Kết quả tìm kiếm (1,778 chương trình)

Khóa dữ liệu máy tinh một cách bảo mật
File Lock Tải về
Chuyện file bị lỗi giờ chỉ còn là trong quá khứ.
File Repair Tải về
Khôi phục tập tin mà bạn nghĩ đã mất
Repair NTFS File System Tải về
Làm chủ việc biên tập dữ liệu audio với công cụ này
Altdo Mp3 Record&Edit Audio Master Tải về
Ứng dụng trích xuất hình ảnh, văn bản, video, và audio từ mọi tập tin và thư mục
File Juicer for Mac Tải về
Chương trình Hex để biên tập dữ liệu và tệp tin
WinHex Tải về
Hiển thị siêu dữ liệu metadata của ảnh JPEG trên Firefox
FxIF for Firefox Tải về
Tải về File Secret, phiên bản 1.0.1
File Secret Tải về
Tải về Delete File, phiên bản 11.04.01
Delete File Tải về
Tải về File Locker, phiên bản 1.10
File Locker Tải về
Tải về File Sorter, phiên bản 4.73
File Sorter Tải về
Tải về File Recovery, phiên bản 4.0.1.6
File Recovery Tải về
Tải về File Encryption, phiên bản 2.1
File Encryption Tải về
Tải về File Synchronizer, phiên bản 4.1
File Synchronizer Tải về
Tải về Another File, phiên bản 2.03
Another File Tải về
Tải về File Mirror, phiên bản 3.3
File Mirror Tải về
Tải về File Undelete, phiên bản 4.0.1.6
File Undelete Tải về
Tải về File Rename, phiên bản 2.1 b19
File Rename Tải về
Tải về File Sync, phiên bản 3.3
File Sync Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape