Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

chương trình chia sẽ file Kết quả tìm kiếm (2,604 chương trình)

Các chương trình chia sẽ tệp tin được dùng để download, upload và chia sẽ file với nhiều máy tính và hệ thống mạng khác nhau. Những chương trình này có thể làm việc trên các mạng ngang hàng P2P hoặc Person-to-Person mà một người dùng có thể chia sẽ dữ liệu trên máy tính của họ với người dùng khác. Các chương trình này thường đi kèm với nhiều tùy chọn và tính năng phụ thêm.
Chương trình chia sẽ file
Tixati Tải về
Chương trình chia sẽ file miễn phí
Ares Gold Tải về
Chương trình giúp khôi phục file FAT và NTFS
R-UNDELETE File Recovery Tải về
Chương trình download nhanh chóng
Fast File Download ActiveX Tải về
Chương trình chia sẽ file P2P thân thiện người dùng và hiệu quả
LimeRunner Tải về
Chương trình chia sẽ tập tin
MP3 Torpedo Tải về
Ứng dụng trích xuất hình ảnh, văn bản, video, và audio từ mọi tập tin và thư mục
File Juicer for Mac Tải về
Chia sẻ các tệp tin máy tính thông qua mạng
FreeWish Tải về
Dọn dẹp không gian ổ đĩa bằng cách xóa đi những file cũ hay trùng lập
Duplicate File Finder Tải về
Chương trình tải ngang hàng P2P
LemonWire Tải về
Tải về File Secret, phiên bản 1.0.1
File Secret Tải về
Tải về Delete File, phiên bản 11.04.01
Delete File Tải về
Tải về File Locker, phiên bản 1.10
File Locker Tải về
Tải về File Sorter, phiên bản 4.73
File Sorter Tải về
Tải về File Recovery, phiên bản 4.0.1.6
File Recovery Tải về
Tải về File Encryption, phiên bản 2.1
File Encryption Tải về
Tải về File Synchronizer, phiên bản 4.1
File Synchronizer Tải về
Tải về Another File, phiên bản 2.03
Another File Tải về
Tải về File Mirror, phiên bản 3.3
File Mirror Tải về
Tải về File Undelete, phiên bản 4.0.1.6
File Undelete Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape