Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

chương trình phân loại hình ảnh Kết quả tìm kiếm (2,104 chương trình)

Nếu bạn có quá nhiều file hình ảnh trên máy tính sắp xếp lộn xộn và trở thành gánh nặng cho bạn thì bạn nên cân nhắc sử dụng các chương trình Phân loại hình ảnh này. Những chương trình này có thể dọn dẹp và phân loại tất cả tệp file hình ảnh theo các tiêu chí được thiết lập trước.
Chương trình điều chỉnh kích thước hình ảnh
Image Resizer Tải về
Loại bỏ chương trình làm phân mảnh máy tính
IObit Uninstaller Tải về
Xem, sắp xếp, chuyển đổi và tạo tất cả hình ảnh của mình
ACDSee Classic Tải về
Ứng dụng chỉnh sửa và chia sẽ hình ảnh
Picasa Tải về
Trình bảo vệ màng hình với hình ảnh xe máy đang chạy
Motorcycles Tải về
chương trình mạnh mẽ hỗ trợ mọi định dạng hình ảnh
MegaView Tải về
Ứng dụng xử lý ảnh, có hỗ trợ định dạng DICOM/PACS
OsiriX for Mac Tải về
Xem trước, biên tập hay chia sẽ các tệp tin đa phương tiện
PicaView Tải về
Tìm hiểu và phân tích các thông tin địa lý ở nhiều định dạng khác nhau
PrettyEarth - World Atlas and Maps, GPS Tải về
Chương trình gọn nhẹ để chụp screenshot ở nhiều định dạng hình ảnh phổ biến
Snapshot Synopsis Tải về
Tạo các chương trình biên tập hình ảnh và âm thanh cao cấp
SolveigMM Video Editing SDK Tải về
Tạo các thuyết trình chuyên nghiệp
Microsoft Photo Story Tải về
Chương trình tải ngang hàng P2P
LemonWire Tải về
Chương trình chụp màng hình
Smartpixel Tải về
Trình xem hình ảnh và trình chiếu theo lượt
Pixie Tải về
Tạo trình bảo vệ màng hình screensaver bằng hình ảnh của người dùng
Photo Mishmash Screensaver Tải về
Tạo các file zip từ ổ đĩa
Odin Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape