Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

kiểm tra đường dẫn tài liệu Kết quả tìm kiếm (1,128 chương trình)

Kết quả tìm kiếm cho kiểm tra đường dẫn tài liệu bao gồm AntiPlagiarist, HotKeyMan, Inbound Links Monitor và các phần mềm liên quan khác
Kiểm tra "đạo văn" trong tài liệu
AntiPlagiarist Tải về
Tạo đường dẫn tắt shortcut cho ứng dụng thường hay dùng tới
HotKeyMan Tải về
Kiểm tra và quản lý các đường dẫn về trang mạng
Inbound Links Monitor Tải về
Kiểm tra nhiều tài khoản email cùng lúc
Multi Email Notifier Tải về
Cung cấp tài liệu giáo dục như bài học và bài kiểm tra
Academia Tải về
Chương trình giáo dục dùng để tạo các bài kiểm tra
Test Creator Tải về
Trò chơi đố từ giúp cải thiện khả năng tiếng anh của bạn
WordQuiz Tải về
Công cụ quản lý tồn kho số hóa mọi dữ liệu
Inventory Organizer Deluxe Tải về
Trình quản lý máy in với đường dẫn tắc và công cụ
PrintTrak Tải về
Tải về NoDoFollow for Firefox, phiên bản 1.1
NoDoFollow for Firefox Tải về
Nền tảng chia sẽ dữ liệu nhóm đám mây
ProLibra Tải về
Thiết lập tài khoản liên quan tới quản lý file dữ liệu
CheckQuota Tải về
Một công cụ hỗ trợ cộng tác tuyệt vời cho lập trình viên
Subversion Tải về
Chương trình quét link trên một website nào đó
SiteLinkChecker Tải về
Kiểm tra lỗ hỏng XSS, bảo mật trang web, chèn XQL
HackBar for Firefox Tải về
Quản lý tài nguyên máy chủ và máy tính
Heavyload Tải về
Học cách đánh máy nhanh hơn qua các bài tập, bài kiểm tra và game
Letter Chase -- Learn the Keyboard Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape