Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

phân mêm nhận dạng ký tự ocr Kết quả tìm kiếm (1,214 chương trình)

Tải về Screen OCR, phiên bản 18.1
Screen OCR Tải về
Tải về PDF OCR, phiên bản 4.5
PDF OCR Tải về
Chuyển định dạng từ PDF sang Excel
PDF2XL OCR: Convert PDF to Excel Tải về
Tải về PrecisionID OCR-A and OCR-B Fonts, phiên bản 2012
PrecisionID OCR-A and OCR-B Fonts Tải về
Tải về Screen OCR SDK Library, phiên bản 18.1
Screen OCR SDK Library Tải về
Tải về OCR .Net Components, phiên bản 7.0
OCR .Net Components Tải về
Tải về OCR-TextScan 2 Word, phiên bản 1.0
OCR-TextScan 2 Word Tải về
Tải về DTK OCR SDK, phiên bản 1.1.31
DTK OCR SDK Tải về
Tải về File by OCR, phiên bản 4.0
File by OCR Tải về
Tải về OCR Font Package, phiên bản 4.1
OCR Font Package Tải về
Quét các tệp PDF và chuyển chúng sang dạng văn bản có thể biên tập hay tim kiếm dễ dàng
Soda PDF Pro + OCR Tải về
Tải về IDAutomation OCR-A and OCR-B Font Advantage Package, phiên bản 6.11
IDAutomation OCR-A and OCR-B Font Advantage Package Tải về
Tải về VeryPDF OCR to Any Converter, phiên bản 2.0
VeryPDF OCR to Any Converter Tải về
Tải về Image to PDF OCR Converter, phiên bản 2.2
Image to PDF OCR Converter Tải về
Tải về PDF OCR Compressor (JBIG2, JPEG2000), phiên bản 2.2
PDF OCR Compressor (JBIG2, JPEG2000) Tải về
Tải về VeryPDF Image to PDF OCR Converter, phiên bản v3.21
VeryPDF Image to PDF OCR Converter Tải về
Tải về Image to PDF OCR Converter Command Line, phiên bản 5.0
Image to PDF OCR Converter Command Line Tải về
Tải về PDF OCR Compressor SDK (JBIG2, JPEG2000), phiên bản 2.3
PDF OCR Compressor SDK (JBIG2, JPEG2000) Tải về
Tải về PDF OCR X Community Edition for Windows, phiên bản 2.0.0
PDF OCR X Community Edition for Windows Tải về
Tải về Aostsoft GIF to Word OCR Converter, phiên bản 3.9.2
Aostsoft GIF to Word OCR Converter Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape