Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

phần mềm đánh dấu bản quyền Kết quả tìm kiếm (1,778 chương trình)

Nếu bạn vừa tạo một tác phẩm nghệ thuật có thể là bản thiết kế hoặc bản hội họa thì dĩ nhiên bạn sẽ không muốn một ai đó sẽ ăn cắp bản quyền của mình ngay khi bạn vừa công bố chúng trên mạng. Lúc đó, bạn cần chương trình đánh dấu bản quyền Watermark Creator những chương trình đơn giản này sẽ đóng mộc lên hình ảnh của bạn và cho mọi người biết nó là của bạn.
Chèn bản quyền hay đánh dấu khác vào hình ảnh
Exif wMarker Tải về
Phần mềm bản quyền bảo vệ các ứng dụng và thư viện dạng .NET
.NET Reactor Tải về
Trình quản lý kho giúp quản lý tài sản của bạn
AuditWizard Tải về
Quản lý và biên tập bookmark internet
Compass Tải về
Quản lý các coding và script bằng định dạng và tô màu
UltraEdit Tải về
Phần mềm dấu và chặn truy cập vào folder riêng tư
Folder Password Lock Free Tải về
Đảm bảo bảo mật với phần mềm xóa dấu vết này
Privacy Fence Tải về
Cài đặt lại hay khôi phục mật mã tên miền hay bản quyền sản phẩm
PCWin Recovery w/ Windows Password Reset Tải về
Ứng dụng chỉnh sửa và đánh dấu trên tập tin PDF
Skim for Mac Tải về
Chương trình lưu các video
CometBird Tải về
Phần mềm mã hóa nội dung tin nhắn
BitCrypt Tải về
Tìm và đánh giá các phần mềm độc hại trên máy tính của bạn
RegAuditor Tải về
Cơ sở dữ liệu game đánh cờ
ChessBase Tải về
Định dạng tệp tin dành cho công trình khoa học
LaTexMng Tải về
Tạo đường dẫn tắt shortcut cho ứng dụng thường hay dùng tới
HotKeyMan Tải về
Tích hợp thiết bị đánh giá chất lượng phần cứng và đèn LED với phần mềm C++ này
InstrumentLab VC++ Tải về
Tạo PDF từ hầu hết bất kỳ ứng dụng nào
CC PDF Converter Tải về
Chèn các đánh dấu riêng vào hình ảnh
ImgWater Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape