Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

phần mềm click chuột tự động cả chuột trái và phải Kết quả tìm kiếm (2,668 chương trình)

Kết quả tìm kiếm cho phần mềm click chuột tự động cả chuột trái và phải bao gồm Cursor Translator, Wampserver, Ghost Mouse Win7 và các phần mềm liên quan khác
Phần mềm dịch tự động khi rê chuột qua với hơn 54 ngôn ngữ
Cursor Translator Tải về
Ứng dụng dựng web trong Windows
Wampserver Tải về
Ghi lại hành động trên bàn phím và chuột của bạn để phát lại sau đó
Ghost Mouse Win7 Tải về
chương trình mã hóa giúp bảo vệ tất các cả tệp tin và dữ liệu
AxCrypt Tải về
Cập nhật driver máy tính tự động
DriverMax Tải về
Tự động hóa máy tính bằng phím nóng và click chuột
AutoHotkey Tải về
Tải về Click Clock, phiên bản 2.9.8
Click Clock Tải về
Tải về Click Translator, phiên bản 5.1
Click Translator Tải về
Tải về Mouse Click, phiên bản 1.0
Mouse Click Tải về
Tải về Click&Clean, phiên bản 9.4.5.1
Click&Clean Tải về
Phần mềm phả hệ giúp tạo ra các cây gia đình
Family Tree Builder Tải về
Tự động cập nhập và lưu lại các tệp tin trên 1 ổ flash
FlashBack Tải về
Hiển thị siêu dữ liệu metadata của ảnh JPEG trên Firefox
FxIF for Firefox Tải về
Mở các lệnh command prompt ở bất kỳ thư mục nào mà ko cần quyền quản trị (hoặc có cũng được).
Command prompt Tải về
Ảnh tường Desktop với giao diện cực kỳ đẹp
Hyperspace 3D Screensaver Tải về
Giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào tài nguyên mạng
Advanced IP Scanner Tải về
Tải về AEVITA No Right Click, phiên bản 1.01
AEVITA No Right Click Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape