Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

phần mềm gửi sms Kết quả tìm kiếm (1,536 chương trình)

Các chương trình gửi tin nhắn này rất đơn giản và dễ dùng giúp người dùng gửi đi tin nhắn từ ngày máy tính của mình. Tin nhắn SMS là các tin văn bản thông thường (không có hình ảnh hoặc video) thường được gửi từ điện thoại qua điện thoại. Các chương trình này có thể gửi hoàng loạt các tin nhắn cùng lúc và nhiều tính năng tích hợp khác nữa.
Công cụ hỗ trợ gửi tin nhắn văn bản từ máy tính
SMS Wizard LITE Tải về
Gửi tin nhắn từ máy tính qua giao thức internet
SMS-it Tải về
Tải về Microsoft SMS, phiên bản 7.0.1.3
Microsoft SMS Tải về
Tải về SMS Marketing, phiên bản 6.0.1.4
SMS Marketing Tải về
Tải về Free SMS, phiên bản 6.0.1.4
Free SMS Tải về
Tải về SMS XL, phiên bản 1.5
SMS XL Tải về
Tải về SMS Software, phiên bản 6.0.1.4
SMS Software Tải về
Tải về Modem SMS, phiên bản 8.2.1.0
Modem SMS Tải về
Tải về SMS Modem, phiên bản 8.2.1.0
SMS Modem Tải về
Tải về BlackBerry SMS, phiên bản 6.0.1.4
BlackBerry SMS Tải về
Tải về SMS Modems, phiên bản 8.2.1.0
SMS Modems Tải về
Tải về Windows SMS, phiên bản 7.0.1.3
Windows SMS Tải về
Tải về SMS Gateways, phiên bản 7.0.1.3
SMS Gateways Tải về
Tải về Berdaflex SMS, phiên bản 3.4.0.2_alpha
Berdaflex SMS Tải về
Tải về SMS Applications, phiên bản 7.0.1.3
SMS Applications Tải về
Tải về SMS Recovery, phiên bản 3.0.1.5
SMS Recovery Tải về
Tải về SMS Wall, phiên bản 5.2
SMS Wall Tải về
Tải về Mobefree SMS, phiên bản 1.0
Mobefree SMS Tải về
Tải về SMS Application, phiên bản 7.0.1.3
SMS Application Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Các mục có liên quan