Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

tạo lịch học Kết quả tìm kiếm (1,049 chương trình)

Kết quả tìm kiếm cho tạo lịch học bao gồm iSpring Presenter, Simply Calenders, My Money FS và các phần mềm liên quan khác
Giúp tạo khóa học chất lượng cao
iSpring Presenter Tải về
Tạo các bốc lịch hoàn toàn cá nhân
Simply Calenders Tải về
Tạo lịch sử các giao dịch tài chính của bạn
My Money FS Tải về
Phần mềm giáo dục giúp tạo các bài học và bài kiểm tra trực tuyến
Question Tools Editor Tải về
Tạo những block lịch tùy thích kèm theo hình ảnh
Family Picture Calendar Tải về
Chương trình bản đồ tương tác 3D mang tính sáng tạo của Google
Google Earth Tải về
Phần mềm chuyên nghiên cứu về DNA
SnapGene Tải về
Công cụ quản lý lịch biểu
DayView OCX Tải về
Xác định tọa độ và vẽ đồ thị toán học
GraphSight Tải về
Phần mềm tìm hiểu vũ trụ 3D
Celestia Tải về
Cung cấp tài liệu giáo dục như bài học và bài kiểm tra
Academia Tải về
Lịch desktop hoàn toàn có thể tùy chỉnh tùy thích
Desktop Calendar Tải về
Xây dựng và duy trì sở thú hoang dã nhất trong lịch sử
Zoo Tycoon Complete Collection for Mac Tải về
Game bàn một công cụ giảng dạy đắc lực phù hợp học sinh sinh viên
Spellarama Tải về
Công cụ hướng dẫn cho việc giao dịch ngoại hối
metatrader 4 Tải về
Chương trình lịch máy tính với nhắc nhở
AcreSoft Calendar 2010 + Scheduler Tải về
Tạo phòng thí nghiệm hóa học ngay trên màng hình desktop
ChemLab Tải về
Tăng khả năng cảm thụ âm nhạc bằng cách phân tích nhạc
SlowGold Tải về
Chương trình giáo dục dùng để tạo các bài kiểm tra
Test Creator Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape