Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

từ điển Kết quả tìm kiếm (906 chương trình)

Từ điển tiếng Anh hoàn chỉnh bao gồm từ đồng nghĩa
TheSage English Dictionary and Thesaurus Tải về
Công cụ dịch thuật và từ điển kỹ thuật số
WordStone Dictionary Tải về
Từ điển online cung cấp các định nghĩa dùng trong kinh thánh
King James Dictionary Tải về
Phần mềm từ điển chuyên ngữ y khoa
Free Medical Dictionary Tải về
Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Anh
WordWeb Tải về
trình quản lý từ điển dùng cho việc học ngôn ngữ mới
iLanguage Tải về
Chương trình học nghe nói từ vựng
Vocabulary Wizard Tải về
Từ điển tiếng Anh với công cụ tìm kiếm tích hợp
Dictionary Tải về
Từ điển đa ngôn ngữ kèm theo các bài kiểm tra
MemoPump Tải về
Game logic nhưng không chạy trên máy tính
Stratego Tải về
Hỗ trợ dịch giả tìm kiếm thông tin mà họ cần
IntelliWebSearch Tải về
Cải thiện khả năng tiếng Anh với bộ từ điển Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD)
Oxford Advanced Learner's Dictionary for Mac Tải về
Từ điển và dịch thuật văn bản
Babylon Tải về
Khôi phục mật mã RAR/WinRAR bị mất
RAR Password Cracker Tải về
Bắt các bài hát từ CD và chuyển đổi sang định dạng MP3
AltoMP3 Gold Tải về
Dịch nhanh chóng văn bản từ một trong 35 ngôn ngữ khác nhau sang tiếng anh
Euro Translator Tải về
Game cổ điển nhưng rất vui
Amazon Adventure Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape