Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

trình làm việc cơ sở dữ liệu Kết quả tìm kiếm (2,113 chương trình)

Các chương trình làm việc với cơ sở dữ liệu được thiết kế làm việc với cơ sở dữ liệu như tìm kiếm từ nhiều cơ sở khác nhau từ Oracle, MySQL cho tới SQL Server và MS Access. Nhiều chương trình trong số này có thể truy cập tất cả định dạng tập tin cơ sở dữ liệu bao gồm cả tệp DBF tiêu chuẩn được dùng trong hầu hết các ứng dụng cơ sở dữ liệu.
Chương trình tạo cơ sở dữ liệu
WowBase Tải về
Cơ sở dữ liệu tập trung hỗ trợ lưu trữ các thông tin dữ liệu quan trọng
Homeware Tải về
Chương trình quản trị cơ sở dữ liệu
MySQL Tải về
Cơ sở dữ liệu driver cho nhiều chương trình
Driver Robot Tải về
Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu
Toad Data Modeler Tải về
Xem và chỉnh sửa các cơ sở dữ liệu ODBC với phần mềm này
PassportODBC Tải về
Iron Speed Designer giúp tạo các ứng dụng web nhanh chóng.
Iron Speed Designer Tải về
Chương trình quản trị cơ sở dữ liệu cao cấp
Microsoft Access Tải về
Công cụ này giúp nhanh chóng tạo ra các cuốn sách MP3, với cơ sở dữ liệu đủ mạnh cho việc lưu trữ
ICE Book Reader Professional Tải về
Ứng dụng K-SOL giúp xem các dự án Microsoft
Project Reader Tải về
Cơ sở dữ liệu game đánh cờ
ChessBase Tải về
Khôi phục tất cả dữ liệu đã tạo từ nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau
Recovery for Works Tải về
Chương trình cơ sỡ dữ liệu lưu trữ những dữ liệu quan trọng
the RecordsKeeper Tải về
Quản lý cơ sở dữ liệu của bạn dễ dàng với MySQL
DBACentral for MySQL Tải về
Mã hóa tất cả mật khẩu tại một cơ sở dữ liệu trung tâm
Password Squirrel Tải về
Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu
TOAD for DB2 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape