Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

trình quản lý danh bạ Kết quả tìm kiếm (1,910 chương trình)

Kết quả tìm kiếm cho trình quản lý danh bạ bao gồm MyPhoneExplorer, Helpdesk Elite, Microsoft Outlook và các phần mềm liên quan khác
Phần mềm quản lý điện thoại di động
MyPhoneExplorer Tải về
Quản lý hệ thống vi tinh doanh nghiệp hay công ty bạn
Helpdesk Elite Tải về
Chương trình giúp quản lý quan hệ khác hàng
CRM-Express Free Tải về
Công cụ bảo trì và quản lý danh sách mail
MailList Controller Free Tải về
trình thuật sĩ giúp sao lưu và phục hồi nội dung trong Skype
EZ Backup Skype Basic Tải về
Công cụ giúp quản lý danh sách email lớn trong doanh nghiệp
MailList King Tải về
Chương trình tag và quản lý âm nhạc
NeatMP3 Tải về
Chương trình quản lý doanh nghiệp may mặc
Tailor Master Tải về
Lưu danh bạ Skype và các tùy chọn ưa thích từ máy tính này sang máy tính khác
Presto Transfer Skype Tải về
Chương trình gửi và nhận faxes
Total Fax Tải về
Trình giúp quản lý hệ thống mạng máy tính
Desktop Authority Tải về
Proxy máy chủ dành cho quản trị viên mạng LAN
AFW Proxy Server Tải về
Quản lý danh sách playlist theo nhạc sĩ, tên album hay mã số bài hát
Tag&Rename Tải về
Chương trình dùng để di chuyển và quản lý dữ liệu
Microsoft ActiveSync Tải về
Công cụ quản lý cổng FTP với khả năng tăng cường bảo mật
Cerberus FTP Server Tải về
Trình cung cấp các giải pháp hộ trợ quản lý làm việc đội nhóm dựa theo phương pháp SCRUM
ScrumDesk Tải về
Trình quản lý gửi email hàng loạt
Sendblaster Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape