Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

SharpNigiht LLC

Thông tin thêm: Founded in December 2012 with a strong focus on file recovery software, SharpNight has quickly jumped to the forefront of the file recovery market. Offering multiple software packages for varying needs from photo recovery to complete partition recovery, SharpNight continues to innovate and excel in their field.


Tên Nhà phát triển: SharpNigiht LLC

1.
Khôi phục file trên điện thoại và máy tính bản Android
7-Data Android Recovery
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 97
2.
Lấy lại tệp tin bị xóa, hư hoặc thất lạc
7-Data Card Recovery
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 22

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web
Hộp thư hỗ trợ
Điện thoại hỗ trợ