Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Skype Communications SARL

Địa chỉ: 23-29 Rives de Clausen
Địa chỉ 2: L-2165 Luxembourg
Quốc gia: USA
Thông tin thêm: Founded in 2003 and headquartered in Luxembourg, Skype is a division of Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT). Company No: R.C.S. Luxembourg B100.468


Tên Nhà phát triển: Skype Communications SARL

1.
Cho phép người dùng giữ liên lạc với bạn bè mà không tốn phí
Skype
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 514,866

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web
Hộp thư hỗ trợ
Điện thoại hỗ trợ