Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

TechSmith Corporation

Người viết thư điện tử: http://www.techsmith.com/about/salescontact.asp
Địa chỉ: 2405 Woodlake Drive
Thành phố Thị trấn: Okemos
Mã quốc gia: 48864
Quốc gia: USA
Bang Tỉnh: MI


Tên Nhà phát triển: TechSmith Corporation

1.
Biên tập và chia sẽ video tiện lợi
Camtasia Studio
Đánh giá của người dùng
Tổng số lượt tải về 34

Thông tin hỗ trợ của nhà phát triển

Trang web http://www.techsmith.com
Hộp thư hỗ trợ http://www.techsmith.com/support.html
Điện thoại hỗ trợ