Các công cụ & Tiện ích (212 chương trình)

Khám phá các công cụ và tiện ích miễn phí tại downloadastro.com để tối ưu hóa máy tính của bạn. Tải xuống và tận hưởng các công nghệ mới nhất.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2023

SilentRun
SilentRun: Run Programs Silently in the Background
Cập nhật lần cuối 2023-08-18
Tải về
35 lượt tải về
nScreen
App for streaming media content from mobile devices to TVs.
Cập nhật lần cuối 2023-07-20
Tải về
33 lượt tải về
LaLiga Sports TV
Live Sports. Anytime, anywhere!
Cập nhật lần cuối 2023-08-14
Tải về
32 lượt tải về
Snagit
Screen capture and image editing software with advanced features.
Cập nhật lần cuối 2023-08-28
Tải về
32 lượt tải về
Remind: School Communication
Ứng dụng học tập từ xa cho phép giáo viên thông báo đến học sinh những bài tập và thời hạn sắp đến.
Cập nhật lần cuối 2023-08-13
Tải về
30 lượt tải về
SteerMouse
Customizable mouse driver software for macOS.
Cập nhật lần cuối 2023-07-18
Tải về
30 lượt tải về
LOCKit
App for locking and protecting apps, photos, and files.
Cập nhật lần cuối 2023-07-24
Tải về
27 lượt tải về
MasDeDe
Browse your favorite series and movies as if you were watching tv.
Cập nhật lần cuối 2023-07-28
Tải về
25 lượt tải về
Ticatly
Task management app with a focus on simplicity and organization.
Cập nhật lần cuối 2023-08-18
Tải về
25 lượt tải về
Sonma Typing-Expert
Typing tutor app for improving typing speed and accuracy.
Cập nhật lần cuối 2023-08-13
Tải về
24 lượt tải về
CSCPay Mobile
Mobile app for managing and paying for laundry services.
Cập nhật lần cuối 2023-07-14
Tải về
22 lượt tải về
ParkControl
Utility app for optimizing CPU performance and power management.
Cập nhật lần cuối 2023-08-03
Tải về
21 lượt tải về
WinISO
Utility software for creating, editing, and extracting ISO files.
Cập nhật lần cuối 2023-07-17
Tải về
20 lượt tải về
Krisp
Noise-cancelling app for removing background noise during calls and recordings.
Cập nhật lần cuối 2023-08-08
Tải về
20 lượt tải về
TeXShop
LaTeX document editor and previewer for macOS.
Cập nhật lần cuối 2023-07-25
Tải về
19 lượt tải về
Spectacle
Window management app for arranging and resizing windows on macOS.
Cập nhật lần cuối 2023-07-24
Tải về
19 lượt tải về
Stellar Repair for Outlook
Reliable PST File Recovery Software
Cập nhật lần cuối 2023-07-22
Tải về
19 lượt tải về
Paper Stacks
Note-taking and document organization app with a clean interface.
Cập nhật lần cuối 2023-07-25
Tải về
18 lượt tải về
Mouse without Borders
Use multiple computers simultaneously with one pair of mouse and keyboard.
Cập nhật lần cuối 2023-07-17
Tải về
17 lượt tải về
Hacha
File splitter and joiner utility for dividing large files.
Cập nhật lần cuối 2023-07-26
Tải về
15 lượt tải về