Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Các công cụ & Tiện ích (5,017 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm một tiện ích hoặc công cụ để cải thiện hiệu suất máy tính của bạn? Mục "Các công cụ & Tiện ích" sẽ đưa ra các đánh giá đầy đủ bằng tiếng Việt về các công cụ và tiện ích miễn phí và có phí được đề nghị để tải về sẽ cải thiện hiệu suất máy tính của bạn và đa dạng hóa khả năng của nó. Việc lựa chọn bao gồm phần mềm in ấn, nén tập tin, lịch, các tiện ích cho Windows để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về Find and Remove Duplicate Files, phiên bản 4.71
Find and Remove Duplicate Files Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về Cobra File Defrag, phiên bản 2.1
Cobra File Defrag Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về QR for Lotus Notes Address Book to Outlook, phiên bản 3.0
QR for Lotus Notes Address Book to Outlook Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về 010 Editor, phiên bản 8.0
010 Editor Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Nén tập tin
Tải về Remo ZIP for Mac, phiên bản 1.0.0.2
Remo ZIP for Mac Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về MS PowerPoint Data Recovery by Unistal, phiên bản 1.01
MS PowerPoint Data Recovery by Unistal Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về Smart CD Catalog Professional, phiên bản 3.16
Smart CD Catalog Professional Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về TaskSwitchXP Pro, phiên bản 2.0.11
TaskSwitchXP Pro Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về FolderInfo, phiên bản 2.34
FolderInfo Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Tài chính cá nhân
Tải về Falco Job Counter, phiên bản 1.1
Falco Job Counter Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về AppleXsoft Data Recovery Professional, phiên bản 5.5.9.2
AppleXsoft Data Recovery Professional Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về Super Win Menu, phiên bản 1.12.1.2
Super Win Menu Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về Digeus System Optimizer, phiên bản 8.2
Digeus System Optimizer Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về 10-Strike SearchMyDiscs, phiên bản 4.42
10-Strike SearchMyDiscs Tải vềTải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >