Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Công cụ Truyền thông (1,805 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm trò chuyện qua internet hoặc phần mềm văn bản miễn phí? Mục “Công cụ Truyền thông” sẽ đưa ra các đánh giá chuyên nghiệp đầy đủ bằng tiếng Việt về các công cụ truyền thông miễn phí và có phí được đề nghị để tải về. Tất cả các công cụ cần thiết để gửi email, chia sẻ tập tin, quản lý việc trò chuyện, phần mềm webcam, các bộ lọc thư rác như Yahoo Messenger, Webcam, Messenger Plus để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Tải về Android Sms Program, phiên bản 6.0.1.4
Android Sms Program Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về SmartPOP2Exchange, phiên bản 8.4.7
SmartPOP2Exchange Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Truyền thông
Tải về ITP, phiên bản 0.08377314814814814
ITP Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Truyền thông
Tải về Advanced OPC Data Logger, phiên bản 3.5.1.411
Advanced OPC Data Logger Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Tải về Invision Power Board Chat Module, phiên bản 2.0
Invision Power Board Chat Module Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về Lepide Exchange Manager, phiên bản 16.1
Lepide Exchange Manager Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về OST to PST Utility, phiên bản 15.9
OST to PST Utility Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về Clyton, phiên bản 17.0
Clyton Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về Gammadyne Mailer, phiên bản 53.0
Gammadyne Mailer Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về OST to PST Migration, phiên bản 15.9
OST to PST Migration Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Truyền thông
Tải về BVRP Connection Manager Pro, phiên bản 1.0
BVRP Connection Manager Pro Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về Sparrow for Mac, phiên bản 1.6.2
Sparrow for Mac Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Tải về 123 Flash Chat Server Software, phiên bản 10.0
123 Flash Chat Server Software Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về HS Multi-Email Sender, phiên bản 7.2
HS Multi-Email Sender Tải vềTải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >