Age Of Empires / Age Of Mythology Game File .bar File Extension

Developer:
Microsoft
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin bar là gì và làm sao mở nó - Age Of Empires / Age Of Mythology Game File

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
Microsoft

Đây là một loại định dạng dữ liệu đặc biệt dùng trong một game rất nổi tiếng của Microsoft, Age of Empires III.

Các tập tin dữ liệu của người chơi như nhạc, font chữ, ký tự, hay các thiết lập đặc biệt khác đều được lưu trong tập tin này.