Incomplete Bittorrent Download File .bt File Extension

Developer:
BitTorrent
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin bt là gì và làm sao mở nó - Incomplete Bittorrent Download File

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
BitTorrent

!BT dành cho các phần nhỏ của file được tải bằng BitTorrent, một ứng dụng tải chương trình dùng giao thức torrent. Nó được dùng cho tất cả những file đang trong tiến trình download nếu các bạn bấm chọn vào ô “Append .!bt to incomplete files” trong mục Preference của chương trình BitTorrent.

bt file - Software that can open bt files

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bt tập tin
BitTorrent t8
Phần mềm chia sẻ tập tin tập trung vào mạng lưới chia sẻ ngang hàng và các tác phẩm độc lập.
Cập nhật lần cuối 2023-08-07
Tải về
13.6K lượt tải về