Abaqus Input File .inp File Extension

Developer:
Dassault Systemes
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin inp là gì và làm sao mở nó - Abaqus Input File

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
Dassault Systemes

Định dạng INP thường được tạo bởi các ứng dụng phần mềm để lưu lại dữ liệu trong chế độ xem lại trong các game bằng một định dạng thu gọn. Nhờ vậy người dùng có thể lưu lại các đoạn video trong game của họ bằng định dạng INP.

Ngoài ra, tập tin INP còn được dùng để chia sẽ lời khuyên hoặc những mẹo trong game online hoặc được dùng bởi game thủ để lưu và xem lại những đoạn video đã chơi và chia sẽ chúng online.