Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Phần mềm Học tập (1,458 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm học tập tốt? Bạn đang tìm kiếm một từ điển hay một máy tính miễn phí để tải về? Mục "Phần mềm Học tập" sẽ đưa ra các đánh giá đầy đủ chi tiết bằng tiếng Việt về các phần mềm học tập miễn phí và có phí. Một lựa chọn lớn cho phần mềm giáo dục có thể tải về bao gồm nhiều lĩnh vực như gia phả, toán học, thiên văn học, chiêm tinh học, sức khỏe và thể dục, dịch thuật và ngôn ngữ, cũng như một loạt các máy tính thông thường, máy tính tài chính, máy tính thế chấp để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Giáo dục
Tải về Primary 5 Test Papers, phiên bản 2
Primary 5 Test Papers Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Công cụ Giảng dạy
Tải về Beowulf Interactive, phiên bản 2
Beowulf Interactive Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Toán học
Tải về MITCalc - Buckling Calculation, phiên bản 1.20
MITCalc - Buckling Calculation Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Toán học
Tải về Unit Conversion Utility - UnitClassic-D, phiên bản 2.7.21
Unit Conversion Utility - UnitClassic-D Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Ngôn ngữ
Tải về Universal Translator for Mac, phiên bản 2.0.1
Universal Translator for Mac Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Toán học
Tải về Animated Math, phiên bản 1.0
Animated Math Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Toán học
Tải về Kool Swimming Pool Tool, phiên bản 1.0
Kool Swimming Pool Tool Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Giáo dục
Tải về KwikTrig, phiên bản 3.0.5
KwikTrig Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Toán học
Tải về StatFi 2009, phiên bản 5.7.0.0
StatFi 2009 Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Giáo dục
Tải về Virtual Fretboard for Guitar, phiên bản 1.00.06
Virtual Fretboard for Guitar Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Công cụ Giảng dạy
Tải về Chinese WordBox For Windows 7, phiên bản 1.1
Chinese WordBox For Windows 7 Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Máy tính
Chuyển đơn vị từ kilomet sang mile và ngược lại
Info-Pack.com Miles2Kms Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Máy tính
Tải về Unit Converter and Price Calculator Tool, phiên bản 3.0.1.5
Unit Converter and Price Calculator Tool Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Giáo dục
Tải về Witricity Power, phiên bản 1.0
Witricity Power Tải vềTải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >