Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Phần mềm Quản lý (5,728 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm PDF hoặc phần mềm trình diễn tốt? Bạn đang tìm kiếm phần mềm CRM hoặc quản lý dự án? Mục " Phần mềm Quản lý " sẽ đưa ra các đánh giá đầy đủ chuyên nghiệp bằng tiếng Việt về các phần mềm quản lý miễn phí và có phí được đề nghị cho doanh nghiệp hoặc cá nhân. Tất cả các công cụ và phần mềm được đề nghị đều cần thiết để quản lý và tối ưu hóa chức năng kinh doanh và máy tính của bạn. Việc lựa chọn bao gồm các phần mềm tài chính, pháp lý và các phần mềm hỗ trợ chẳng hạn như Power Point, Word, trình đọc PDF và Microsoft Office để tải về.

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Quản lý dự án
Tải về Balanced Scorecard Designer, phiên bản 3.1
Balanced Scorecard Designer Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Tài chính
Tải về Cretica Invoice Free Edition, phiên bản 4.0.620
Cretica Invoice Free Edition Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Tài chính
Tải về Credit Card Manager, phiên bản 3.07.72
Credit Card Manager Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Nhân viên hỗ trợ
Tải về ReplyButler: Outlook boilerplate texts, phiên bản 6.03
ReplyButler: Outlook boilerplate texts Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Thương mại
Tải về T-Minus Reminder Countdown, phiên bản 6.0
T-Minus Reminder Countdown Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Thương mại
Tải về CDXZipStream, phiên bản 10.2.1
CDXZipStream Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Thương mại
Tải về Project Management Software (Advanced), phiên bản 3.0
Project Management Software (Advanced) Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Thương mại
Tải về Enhilex Cards, phiên bản 3.22
Enhilex Cards Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Thương mại
Tải về Combining PDF Files, phiên bản 2.8.0.4
Combining PDF Files Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Thương mại
Tải về TinyTrader, phiên bản 1.0.9
TinyTrader Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Thương mại
Tải về RentMaster, phiên bản 2.10
RentMaster Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Thương mại
Tải về DesktopMirror for Google and ACT!, phiên bản 5.0.0.1510
DesktopMirror for Google and ACT! Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Thương mại
Tải về Greeting Card Maker Software, phiên bản 7.3.0.1
Greeting Card Maker Software Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Thương mại
Tải về UnityJDBC, phiên bản 4.0
UnityJDBC Tải vềTải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >