Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Tải về 
  • Tải về 
  • Đánh giá 

Phần mềm Máy chủ (96 chương trình)

Bạn đang cần Phần mềm Máy chủ tốt? Mục "Phần mềm Máy chủ" sẽ đưa ra các đánh giá chi tiết bằng tiếng Việt với lựa chọn cho các phần mềm máy chủ miễn phí và có phí. Một sự lựa chọn phần mềm máy chủ được đề nghị để tải về sẽ cho phép bạn quản lý các máy chủ của bạn một cách an toàn và hiệu quả.

  • Cập nhật mới nhất
Tạo và quản lý các cơ sở hạ tầng ảo với nền tảng này
Tải về
Chương trình đếm số lượng truy cập
Tải về
Tải về Small HTTP server, phiên bản 3.05.93
Small HTTP server Tải về
IPIG Secure Access VPN Server giúp kết nối mạng an toàn khỏi kiểu tấn công hijacker
iPIG Secure Access VPN Server Tải về
Chương trình sử dụng bởi nhiều người dùng để làm việc nhóm cũng như mở rộng mối quan hệ
ProjectForum Tải về
Biến máy tính thành máy chủ web
Tải về
Tải về Unreal Media Server, phiên bản 12.0
Unreal Media Server Tải về
Tải về Innerdive TFTP Server, phiên bản 2.0
Tải về
Tải về inClick Ad Server - inClick4, phiên bản 4.0.018-2
inClick Ad Server - inClick4 Tải về
Tải về LinkFreeze, phiên bản 2.1
LinkFreeze Tải về
Tải về Drupal Commons, phiên bản 1.1
Drupal Commons Tải về
Công cụ quản lý hệ thống mạng được dùng bởi các chủ tiệm net
Tải về
Tải về httpZip, phiên bản 4.0.7
Tải vềBản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7