ActiveX (6 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm ActiveX tốt? Mục "ActiveX" sẽ đưa ra các đánh giá chi tiết bằng tiếng Việt về các chương trình ActiveX miễn phí và có phí. Các phần mềm sẽ cho phép bạn chuyển thông tin giữa các ứng dụng của máy tính, trong đó có các điều khiển ActiveX để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

EditPlus
Phần mềm biên đoạn văn bản
Cập nhật lần cuối 2023-08-10
Tải về
10.5K lượt tải về
DICOM Image Viewer SDK ActiveX
Chương trình xem DICOM toàn diện dùng trong y học
Cập nhật lần cuối 2023-09-07
Tải về
1.7K lượt tải về
Fast File Download ActiveX
Chương trình download nhanh chóng
Cập nhật lần cuối 2023-08-02
Tải về
1.3K lượt tải về
Dynamic Web TWAIN
Chuyển hình ảnh từ camera hoặc máy scan tới máy tính
Cập nhật lần cuối 2023-08-21
Tải về
863 lượt tải về
VISCOM Free PowerPoint Viewer ActiveX
Xem nội dung thuyết trình PowerPoint trên các ứng dụng doanh nghiệp
Cập nhật lần cuối 2023-08-25
Tải về
222 lượt tải về
AccessImagine
Lưu hình ảnh sang các dự án đa phương tiện
Cập nhật lần cuối 2023-07-24
Tải về
204 lượt tải về