Phần mềm Học tập (10 chương trình)

Hỗ trợ quá trình học tập của bạn với phần mềm giáo dục miễn phí tại downloadastro.com. Tải xuống và trải nghiệm sự tiện ích của việc học tập số hóa.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

Quran
Đọc kinh Quran trên máy tính
Cập nhật lần cuối 2023-07-25
Tải về
6.5K lượt tải về
Typingmaster
Cải thiện tốc độ đánh máy
Cập nhật lần cuối 2023-07-24
Tải về
6.3K lượt tải về
G*Power for Mac
An app to perform many different statistical tests.
Cập nhật lần cuối 2023-07-28
Tải về
2K lượt tải về
Dyned
Chương trình học tiếng Anh hàng đầu
Cập nhật lần cuối 2023-08-01
Tải về
2K lượt tải về
OsiriX MD for Mac
OsiriX MD, the first full edition of OsiriX that is certified and validated for all medical imaging.
Cập nhật lần cuối 2023-08-02
Tải về
989 lượt tải về
Skim for Mac
Ứng dụng chỉnh sửa và đánh dấu trên tập tin PDF
Cập nhật lần cuối 2023-07-26
Tải về
925 lượt tải về
MindNode Lite for Mac
Ứng dụng giúp sắp xếp ý tưởng và luyện trí não
Cập nhật lần cuối 2023-07-30
Tải về
621 lượt tải về
Kahoot!
Kahoot!: Transforming Education with a Game-Based Learning Platform
Cập nhật lần cuối 2024-02-07
Tải về
37 lượt tải về
Quizlet
Quizlet: Revolutionizing Learning with Flashcards and Study Tools
Cập nhật lần cuối 2024-02-28
Tải về
30 lượt tải về
Quizizz
Đánh giá ứng dụng Quizizz
Cập nhật lần cuối 2024-02-28
Tải về
22 lượt tải về