Chia sẻ Tập tin (49 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm chia sẻ tập tin và tải về tốt? Bạn đang tìm kiếm phần mềm torrent không có vi-rút và an toàn? Mục "Chia sẻ Tập tin" sẽ đưa ra các đánh giá chi tiết bằng tiếng Việt của một loạt các phần mềm chia sẻ tập tin và phần mềm torrent miễn phí và có phí. Một lựa chọn phần mềm chia sẻ tập tin được đề nghị sẽ cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng chia sẻ, và tải về tập tin, chẳng hạn như các phần mềm μTorrent, BitTorrent, eMule để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

SHAREit for PC
Easily transfer large files wirelessly between devices
Cập nhật lần cuối 2023-07-29
Tải về
119.9K lượt tải về
uTorrent
Client torrent gọn nhẹ và miễn phí.
Cập nhật lần cuối 2023-07-29
Tải về
81.3K lượt tải về
eMule
Phần mềm chia sẻ tệp tin ngang hàng P2P
Cập nhật lần cuối 2023-07-15
Tải về
45.6K lượt tải về
Ares
Mạng chia sẻ ngang hàng để người dùng chia sẻ âm thanh, video và các loại tệp khác.
Cập nhật lần cuối 2023-07-25
Tải về
31.6K lượt tải về
LimeWire Music
LimeWire Music giúp nhanh chóng tìm thấy và tải về các bài hát, khả năng tải đa luồn đồng thời
Cập nhật lần cuối 2023-07-20
Tải về
24.2K lượt tải về
Xender
Xender là một ứng dụng chia sẻ file cực nhanh, giúp bạn gửi đi và chia sẻ hình ảnh, nhạc, video và nhiều hơn thế nữa.
Cập nhật lần cuối 2023-07-18
Tải về
23.3K lượt tải về
BitTorrent
Phần mềm chia sẻ tập tin tập trung vào mạng lưới chia sẻ ngang hàng và các tác phẩm độc lập.
Cập nhật lần cuối 2023-08-07
Tải về
16.4K lượt tải về
uTorrent for Mac
BitTorrent Client đơn giản, nhanh và miễn phí
Cập nhật lần cuối 2023-08-05
Tải về
8.1K lượt tải về
Vuze
Tải về các đoạn video chất lượng cao từ internet
Cập nhật lần cuối 2023-08-19
Tải về
6.2K lượt tải về
FrostWire
PHần mềm chia sẻ tệp tin mã nguồn mở
Cập nhật lần cuối 2023-07-23
Tải về
3.6K lượt tải về
Movie Torrent
Chương trình giúp download phim, bài hát và chương trình ưa thích
Cập nhật lần cuối 2023-08-16
Tải về
2.4K lượt tải về
BitComet
Chương trình BitTorrent đầu cuối dùng để quản lý file BitTorrent
Cập nhật lần cuối 2023-07-31
Tải về
2.4K lượt tải về
LimeWire Gold
Giúp chia sẽ file MP3 và video khác dễ dàng
Cập nhật lần cuối 2023-08-15
Tải về
2.3K lượt tải về
SHAREAZA
Chia sẽ tệp tin và nội dung online với nhiều cổng giao thức được hỗ trợ
Cập nhật lần cuối 2023-09-03
Tải về
2.1K lượt tải về
FlashGet
Phân loại và thực thi quá trình tải xuống
Cập nhật lần cuối 2023-08-14
Tải về
1.9K lượt tải về
uTorrent SpeedUp Pro
Tăng tốc độ tải xuống file torrent
Cập nhật lần cuối 2023-08-01
Tải về
1.8K lượt tải về
WinMX Music
Ứng dụng P2P chia sẽ dữ liệu hiệu quả
Cập nhật lần cuối 2023-09-07
Tải về
1.6K lượt tải về
LimeWire Turbo
Tăng tốc độ tải xuống và tìm kiếm
Cập nhật lần cuối 2023-07-30
Tải về
1.3K lượt tải về
LemonWire
Chương trình tải ngang hàng P2P
Cập nhật lần cuối 2023-07-15
Tải về
1.2K lượt tải về
uTorrent Turbo Booster
Tăng tốc độ tải về
Cập nhật lần cuối 2023-08-12
Tải về
1.1K lượt tải về