Microsoft Visio

Microsoft Visio

Microsoft
Phiên bản 16.0.6741.2048
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(5.9K)
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Lựa chọn của biên tập viên: Microsoft Visio 16.0.6741.2048

Microsoft Visio is a diagramming and visualization software that enables you to draw diagrams, schematics and other visual representations of information. You can also use it for creating flowcharts, floor plans and organization charts, or any other kind of graphics that helps you communicate the structure of a system or plan. 

If you’re a Windows user, don’t miss out! Download Microsoft Visio 16.0 from DownloadAstro today.

📱App type Vector graphics and diagramming 
ℹ️ Main function  Creating visual diagrams to communicate existing information 
✅ Top feature  Diagramming 
🌏 Available regions  Worldwide 
💻 Supported Operating system (s) Windows XP and later versions 
💸 Pricing solutions  Recurring subscription, One-time purchase 
💳 Subscription plans $5 – $18 per month
💰 One-time purchase  $309.99 – $579.99
Swipe for More
Tạo ra các biểu đồ bắt mắt từ những dữ liệu nhàm chán ban đầu

Nếu bạn là một người viết các tài liệu hướng dẫn thì công việc chính của bạn là đơn giản hóa những thông tin phức tạp giúp người đọc dễ nắm bắt vấn đề. Thử tưởng tượng bạn được giao một đoạn văn dài chứa một tập hợp các thủ tục. Cách tốt nhất để biến đoạn văn phức tạp đó thành một biểu đồ tiến trình đơn giản là sử dụng Visio. Ngoài ra, Visio có thể giúp bạn làm những việc ít phức tạp như tạo một sơ đồ tổ chức cho phòng ban hoặc công ty của mình một cách rất dễ dàng và nhanh chóng.

Chương trình này phân tích các tiến trình phức tạp và biến chúng thành những biểu đồ chuyên nghiệp nhưng đơn giản đến nỗi người chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn có thể hiểu được. Visio là một công cụ hiệu quả để thực hiện các công việc như: vẽ sơ đồ tòa nhà, tạo sơ đồ tổ chức, lập tài liệu quá trình kinh doanh, vẽ mạng lưới công nghệ thông tin…

Phiên bản mới nhất của Visio được bổ sung thêm rất nhiều khuôn, mẫu và một bộ sưu tập các giao diện và hiệu ứng giúp cho việc tạo những biểu đồ chuyên nghiệp được dễ dàng hơn.

Astro nói:

  • Creates graphs as well as diagrams
  • Includes several native file formats
  • Three different editions have varying capabilities
  • Trial version has limited usability
  • Some experimentation required for new users
Microsoft Visio
Microsoft Visio
Microsoft
Phiên bản 16.0.6741.2048
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(5.9K)
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
2.2/5
(5.9K lượt đánh giá)