Chia sẻ Tập tin (49 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm chia sẻ tập tin và tải về tốt? Bạn đang tìm kiếm phần mềm torrent không có vi-rút và an toàn? Mục "Chia sẻ Tập tin" sẽ đưa ra các đánh giá chi tiết bằng tiếng Việt của một loạt các phần mềm chia sẻ tập tin và phần mềm torrent miễn phí và có phí. Một lựa chọn phần mềm chia sẻ tập tin được đề nghị sẽ cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng chia sẻ, và tải về tập tin, chẳng hạn như các phần mềm μTorrent, BitTorrent, eMule để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

BitTorrent EZ Booster
Tăng tốc ứng dụng BitTorrent
Cập nhật lần cuối 2023-08-08
Tải về
483 lượt tải về
Zultrax P2P
Chương trình tải nhạc video và game
Cập nhật lần cuối 2023-08-09
Tải về
453 lượt tải về
uTorrent EZ Booster
Phần mềm tăng tốc chia sẽ file
Cập nhật lần cuối 2023-07-24
Tải về
402 lượt tải về
CitrixWire
Giúp chia sẽ các tệp tin đa phương tiên, up lên hoặc tải xuống tùy ý
Cập nhật lần cuối 2023-07-16
Tải về
244 lượt tải về
BitTorrent Sync for Mac
An app that you can use to securely sync files between computers.
Cập nhật lần cuối 2023-08-16
Tải về
211 lượt tải về
TorrentForage
Công cụ tìm kiếm các tệp tin torrent
Cập nhật lần cuối 2023-07-16
Tải về
183 lượt tải về
BitMate for Mac
an effective BitTorrent client, based on Vuze, optimized for slow connections.
Cập nhật lần cuối 2023-07-28
Tải về
142 lượt tải về
AirMore
Wireless file transfer and management app for mobile devices.
Cập nhật lần cuối 2023-08-09
Tải về
114 lượt tải về
Zapya
File sharing app for transferring files between devices wirelessly.
Cập nhật lần cuối 2023-08-11
Tải về
103 lượt tải về